Rots & Water

Rots & Water

Een viertal docenten van de Woldborg hebben zich gespecialiseerd en gecertificeerd in het geven van de trainingen Rots & Water. Dit lesprogramma wordt al een aantal jaren gegeven aan de leerlingen van de brugklas.

Wat is Rots & Water?
Door middel van het Rots & Waterprogramma wordt de leerlingen geleerd om o.a. meer zelfbeheersing en zelfvertrouwen te krijgen en hun grenzen aan te geven. Met als resultaat betere sociale vaardigheden, minder pestgedrag en betere leerprestaties.
Buiten het reguliere lesrooster om hebben zij twee extra uren training in de sporthal, waarbij de volgende regels als uitgangspunt worden gehanteerd:

Met deze lessen Rots & Water maakt de Woldborg onderdeel uit van een wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Utrecht naar de effecten van Rots & Water lessen op vmbo-leerlingen. Ook ouders worden door middel van vragenlijsten betrokken bij dit onderzoek. De lessenserie zal ook samen met ouders op een spectaculaire manier worden afgesloten, waarbij de leerlingen en hun kracht en zelfvertrouwen centraal zullen staan.

Reageren