Ondersteuning

De begeleiding en ondersteuning van leerlingen neemt op de Woldborg een belangrijke plaats in. Leerlingen worden begeleid door de docent, mentor in klas 1 en vanaf klas 2 door hun eigen coach.

Mentor / coach

In klas 1 is er dus wel een mentor en heeft de mentor ook de rol van coach. De mentor heeft twee mentoruren en een WIJS-uur, omdat wij het belangrijk vinden dat nieuwe leerlingen bij ons extra goed begeleid worden en veiligheid ervaren op het voortgezet onderwijs, waar toch al alles nieuw voor ze is. Komend schooljaar is Sylvia Arouri de mentor van klas 1BB/KB en Fenneke Reinders van klas 1TL/H.

Vanaf klas 2 krijgen alle leerlingen hun eigen coach. De coach heeft coachmomenten van 08.15 tot 09.00 uur, waarin hij / zij de leerlingen spreekt. Deze coach blijft gedurende de hele schoolloopbaan de coach van deze leerling, kent de leerling en ook ouders door en door, waardoor de kwaliteit van de begeleiding van een hoog niveau is. Alle collega's, behalve de mentoren van klas 1, zijn coaches. Leerlingen hebben zelf invloed op de keuze van hun coach, omdat zij zelf een goed gevoel moeten hebben bij hun coach. Wij zetten leerlingen ook aan het denken bij het maken van een keuze, want leerlingen moeten zich afvragen wat zij nodig hebben van een coach en als zij dat weten, kunnen ze ook bepalen welke coach dan geschikt is.

Wanneer het nodig is kunnen de mentor in klas 1 en de coaches voor leerlingen uit klas 2, 3 en 4 via de ondersteuningscoördinator specialisten inschakelen. 

Docent WIJS

Zoals hierboven al vermeld staat, heeft de mentor in klas 1 één WIJS-uur. De klassen 2, 3 en 4 hebben ook één WIJS-uur en deze docent stuurt op groepsbinding, doet algemene mededelingen en stuurt op plannen, organiseren en LOB. De WIJS-uren staan, net als de mentoruren klas 1 en de coachmomenten klas 2, 3 en 4, gepland van 08.15 tot 09.00 uur.

Komend schooljaar zijn er drie WIJS-docenten: Sylvia Arouri, Fenneke Reinders en Berry Landkroon. Deze docenten informeren alle andere collega's van het team, zodat ook zij er in hun lessen actief mee aan de slag gaan. Groepsbinding is van ons allemaal en daar wordt flink op geïnvesteerd in de Gouden Weken. Een goede start is het halve werk.

 

Ondersteuning