Digitale leeromgeving

De portal is een digitale omgeving waarbij je veel informatie kunt krijgen over de school, hierop kun je o.a. nieuwsberichten vinden en allerlei praktische informatie. Op de portal krijg je toegang tot andere informatiesystemen zoals SOM, Zermelo en it's learning. Hierop kun je o.a. je rooster(wijzigingen) vinden en je cijfers bekijken. Ook je ouders/verzorgers krijgen een account waarmee ze op de portal kunnen. Ook kunnen ze jouw rooster en cijfers inzien.

Werken met BYOD (Bring your own device)

Tijdens de oudervoorlichtingsavond in juni worden ouders/verzorgers geïnformeerd over de aanschaf van een laptop. Veel vakken zul je namelijk volgen via de laptop.
Gelukkig betekent dit niet dat je helemaal geen boeken meer gebruikt en dat je niets anders meer nodig hebt. Bij wiskunde moeten nog steeds grafieken getekend worden en voor aardrijkskunde moeten plaatjes gekleurd worden. Dat wordt nog met pen en papier gedaan, een goed gevulde etui is dus nog steeds nodig

Verandert het onderwijs?

Goed onderwijs staat op de Woldborg altijd voorop. Nieuwe middelen, zoals het gebruik van een laptop, moeten iets toevoegen aan de kwaliteit van het onderwijs. Een laptop is daarvoor zeer geschikt. Met de laptop zijn veel toepassingen mogelijk en zijn bronnen direct toegankelijk. Hierdoor is het mogelijk om vakken meer te beleven. Zo kan er met Google Maps Streetview een kijkje worden genomen aan de andere kant van de wereld. Docenten zetten opdrachten klaar op het netwerk. Leerlingen kunnen op eigen tempo werken, doordat ze zelf lesmateriaal kunnen bekijken wanneer zij daar aan toe zijn. Dit bevordert het zelfstandig werken op de Woldborg.

Docenten kunnen door deze manier van werken meer tijd en aandacht aan begeleiding besteden. Ook wordt de laptop ingezet tijdens allerlei samenwerkingsvormen. Door met de leerlingen een quiz te doen aan het einde van de les krijgt de docent inzicht of de leerling het heeft begrepen. De inhoud van het vak verandert niet, maar met behulp van de laptop wordt het, zowel voor de docent als de leerling wel veelzijdiger, leuker, levendiger en actiever!
 

Digitale leeromgeving