Ondersteuningsprofiel

De Woldborg maakt deel uit van rsg de Borgen. rsg de Borgen is een veilige, prettige en inspirerende scholengemeenschap met vestigingen in Leek, Roden en Grootegast. We bieden hiermee altijd een passende leerroute op één van onze vestigingen.

De Woldborg is een kleine school.  rsg de Borgen is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.02 Groningen Ommelanden. Dit samenwerkingsverband deelt kennis, expertise, werkt samen vanuit een gedeelde zorg voor de leerlingen in de regio en een gedeelde visie op ondersteuning.

In onderstaand document leggen wij de basis voor de communicatie met ouders/verzorgers. Op basis van dit profiel kunnen zij inzien wat de Woldborg voor hun kan betekenen. Tevens wordt in dit document toegelicht welke mogelijkheden de  Woldborg heeft voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte.

Ondersteuningsprofiel Woldborg