Pestprotocol

Pesten, als het jou overkomt, weet je als geen ander hoe erg het kan zijn. De Woldborg wil pestgedrag zoveel mogelijk verminderen en het liefst helemaal voorkomen. Hiervoor hebben we een pestprotocol opgesteld. Hierin staat hoe wij het pesten willen voorkomen, hoe wij hulp kunnen bieden en wat onze maatregelen zijn.

Klik hier voor het pestprotocol.

 

ROTS & WATER OP DE WOLDBORG

Op de Woldborg zijn een viertal docenten gespecialiseerd en gecertificeerd in het geven van de trainingen Rots & Water.
Dit lesprogramma wordt gegeven aan de leerlingen van de brugklas.

Wat is Rots & Water?
Door middel van het Rots & Waterprogramma wordt de leerlingen geleerd om o.a. meer zelfbeheersing en zelfvertrouwen te krijgen en hun grenzen aan te geven. Met als resultaat betere sociale vaardigheden,
minder pestgedrag en betere leerprestaties.
Buiten het reguliere lesrooster om hebben zij twee extra uren training in de sporthal, waarbij de volgende regels als uitgangspunt worden gehanteerd:

Met deze lessen Rots & Water maakt de Woldborg onderdeel uit van een wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Utrecht naar effecten van Rots & Water lessen op vmbo-leerlingen.
Ook ouders worden door middel van vragenlijsten betrokken bij dit onderzoek. De lessenserie zal ook samen met ouders op een spectaculaire manier worden afgesloten, waarbij de leerlingen en hun kracht en zelfvertrouwen centraal zullen staan.
 

Pestprotocol