Raden

 

Leerlingenraad

De Woldborg heeft een eigen leerlingenraad. Uit elke klas heeft een leerling, na verkiezing zitting in de leerlingenraad. De leerlingen in de raad bespreken allerlei zaken die met de school te maken hebben. Als ze bepaalde veranderingen willen, dan overleggen ze daarover met de schoolleiding. Alle leerlingen kunnen zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.
Voor alle leerlingen geldt het leerlingenstatuut. In dit statuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd.

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad van rsg de Borgen bewaakt de besluitvorming over het beleid van de school. De medezeggenschapsraad bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen, die worden gekozen. De medezeggenschapsraad bestaat bij rsg de Borgen uit een centrale raad en een aantal deelraden.
Iedere vestiging van rsg de Borgen heeft een ouder vanuit zijn eigen deelraad (DR) zitting in de MR. 

Ouderraad
De ouderraad vertegenwoordigt de ouders/verzorgers van de leerlingen van de Woldborg. Zij is gesprekspartner van de schoolleiding, de medewerkers en de Medezeggenschapsraad. De ouderraad wil het contact tussen ouders en vertegenwoordigers van de school onderhouden en verbeteren. Zij organiseren voorlichtingen, activiteiten voor verbetering van ons onderwijs en zij zetten zich in om zaken die aanvullend zijn op het reguliere schoolpakket te stimuleren en te subsidiëren.

Ook helpt de ouderraad bij tal van activiteiten op school, zoals bijvoorbeeld het "open huis", de diploma-uitreiking en organiseert zij 1 x per jaar een thematische ouderavond.

Raden