Ouders/verzorgers

Op de Woldborg vinden we het belangrijk om contacten te onderhouden tussen ouders/verzorgers school en de leerling.
De mentor/coach is in eerste instantie het aanspreekpunt voor u als ouder/verzorger. Komt u er met de mentor/coach niet uit, dan kunt u altijd terecht bij de deelschoolleider.

Contactmomenten
Op de Woldborg werken wij met driehoeksgesprekken. Wij praten dus niet over de leerling, maar met de leerling (ouder-leerling-mentor/coach). Deze driehoeksgesprekken vinden 3x per schooljaar plaats.
In de eerste weken van het schooljaar starten wij met de "Gouden Weken", na de kerstvakantie hanteren we de "Zilveren Weken" en aan het einde van het schooljaar de "Bronzen Weken". In deze weken vinden de driehoeksgesprekken plaats en wordt er gezamenlijk gekeken naar de ontwikkelingen van uw kind.
Mocht u graag een keer in contact willen komen met een vakdocent, dan is dat altijd mogelijk. Elke docent van de Woldborg staat u graag te woord.

Ouderavonden
In het begin van het cursusjaar wordt voor ieder leerjaar een ouderavond georganiseerd. Per mail ontvangt hierover de uitnodiging. Voor de ouders/verzorgers van het eerste leerjaar staat deze avond vooral in het teken van de eerste lesweken.
Voor de overige leerjaren worden de onderwerpen besproken die voor de leerling in dat schooljaar belangrijk zijn.
Halverwege het cursusjaar worden voor ieder leerjaar nog ouderavonden georganiseerd die in het teken staan van o.a. belangrijke zaken in het volgend cursusjaar.

Meer cijfers en grafieken over de Woldborg kunt u vinden op AlleCijfers.nl
 

Ouders/verzorgers