Ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers

Op de Woldborg vinden we het belangrijk om contacten te onderhouden tussen ouders/verzorgers school en de leerling.
De mentor is in eerste instantie het aanspreekpunt voor u als ouder/verzorger. Komt u er met de mentor niet uit, dan is er voor ieder leerjaar een leerjaar coördinator.
 

Contactmomenten
Naar aanleiding van de tussenstanden of de rapporten zijn er 3 x per jaar contactmomenten.
U wordt dan in de gelegenheid gesteld om met 3 docenten/mentor te praten over de resultaten van uw zoon/dochter.
Natuurlijk mag u ook contact opnemen met school als u niet wilt wachten tot het eerstvolgende contactmoment.

Ouderavonden
In het begin (september) van het cursusjaar wordt voor ieder leerjaar een ouderavond georganiseerd. Voor de ouders/verzorgers van het eerste leerjaar staat deze avond vooral in het teken van de eerste lesweken.
Voor de overige leerjaren worden de onderwerpen besproken die voor de leerling in dat schooljaar belangrijk zijn.
Halverwege het cursusjaar worden voor ieder leerjaar nog ouderavonden georganiseerd die in het teken staan van o.a. belangrijke zaken in het volgend cursusjaar.