Onderwijs

vmbo op de Woldborg

Het vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo bereidt de leerling voor  op verschillende opleidingen en laat de leerling zich oriënteren op allerlei soorten werk en beroepen.
In het vmbo worden ook de gewone theorievakken gegeven, zoals bijvoorbeeld Engels, wiskunde en biologie. Voor alle beroepenrichtingen zijn er leerwegen. Deze leerwegen vormen de basis voor de beroepsopleiding in het mbo. Op de Woldborg kunnen de leerlingen terecht voor alle leerwegen. Na het tweede jaar gaan de leerlingen voor de praktijklessen naar de Nijeborg in Leek. Zij worden met onze bus naar de Nijeborg in Leek gebracht en gehaald.
 

Van leerwegkeuze naar profielkeuze

Nadat de leerlingen aan het eind van het tweede leerjaar een defintieve leerweg keuze hebben gemaakt, kiezen zij ook voor drie van de vijf profielen die op rsg  de Borgen worden aangeboden. In leerjaar 2 hebben de leerlingen al met deze vijf profielen kennis gemaakt. Hun keuze hangt samen met de oriëntatie op een vervolgopleiding en een mogelijk beroep. Binnen het vmbo bestaan de volgende tien profielen: Economie & Ondernemen, Horeca, Bakkerij en Recreatie, Zorg & Welzijn, Dienstverlening & Producten, Groen, Bouwen, Wonen & Interieur, Produceren, Installeren & Energie, Mobiliteit & Transport, Media, Vormgeving & ICT, Maritiem & Techniek. Elk profiel heeft een vast programma en vakkenpakket. De programma’s bieden aansluiting op opleidingen in het mbo.

De Woldborg biedt: