Onderwijs

Verschillende leerwegen op de Woldborg

Het VMBO staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo bereidt de leerling voor  op verschillende opleidingen en laat de leerling zich oriënteren op allerlei soorten werk en beroepen.
In het vmbo worden ook de gewone theorievakken gegeven, zoals bijvoorbeeld Engels, wiskunde en biologie. Voor alle beroepenrichtingen zijn er leerwegen. Deze leerwegen vormen de basis voor de beroepsopleiding in het mbo. Op de Woldborg kunnen de leerlingen terecht voor alle leerwegen. Na het tweede jaar gaan de leerlingen voor de praktijklessen naar de Nijeborg in Leek. Zij worden met onze bus naar de Nijeborg in Leek gebracht en gehaald.
 

Van leerwegkeuze naar profielkeuze

Nadat de leerlingen aan het eind van het tweede leerjaar een definitieve leerweg keuze hebben gemaakt, kiezen zij ook voor drie van de vijf profielen die op rsg de Borgen worden aangeboden. In leerjaar 2 hebben de leerlingen al met deze vijf profielen kennis gemaakt. Hun keuze hangt samen met de oriëntatie op een vervolgopleiding en een mogelijk beroep. Binnen het vmbo bestaan de volgende tien profielen: Economie & Ondernemen, Horeca, Bakkerij en Recreatie, Zorg & Welzijn, Dienstverlening & Producten, Groen, Bouwen, Wonen & Interieur, Produceren, Installeren & Energie, Mobiliteit & Transport, Media, Vormgeving & ICT, Maritiem & Techniek. Elk profiel heeft een vast programma en vakkenpakket. De programma’s bieden aansluiting op opleidingen in het MBO.

De Woldborg biedt:

Havo

Het Havo, staat voor Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs, en is een opleiding die vijf jaar duurt. Met een havodiploma kun je starten met een hbo-diploma of instromen in klas 5 van het atheneum.
Dus ben jij een leerling met een Havo advies? Dan kun het het Havo de eerste drie jaar op de Woldborg volgen. Vanaf het vierde jaar ga je dan naar de Lindenborg. Op de Woldborg word je goed voorbereid op de doorstroom naar klas 4. Het Havo onderwijs is op de Woldborg in nauwe samenwerking met de Lindenborg vormgegeven. Je volgt dus als Havo leerling de lesmethoden en lessentabel van het Havo.

Atheneum

Het Atheneum is een zesjarige opleiding en wordt ook wel VWO genoemd (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs). Met een Atheneum diploma kun je verder studeren aan de universiteit of op het HBO (Hoger Beroeps Onderwijs).

Met ingang van augustus 2021 kun je op de Woldborg de eerste drie jaren van het atheneum volgen. Je zit dan in de combinatieklas met de Havo leerlingen. Net als met het Havo is ook het atheneum in nauwe samenwerking met de Lindenborg. Na de onderbouw, die drie jaar duurt, vervolg je deze opleiding verder op de Lindenborg in Leek. Op de Lindenborg zal je dan je diploma behalen.