Onderwijs

Verschillende leerwegen op de Woldborg

Het VMBO staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo bereidt de leerling voor  op verschillende opleidingen en laat de leerling zich oriënteren op allerlei soorten werk en beroepen.
In het vmbo worden ook de gewone theorievakken gegeven, zoals bijvoorbeeld Engels, wiskunde en biologie. Voor alle beroepenrichtingen zijn er leerwegen. Deze leerwegen vormen de basis voor de beroepsopleiding in het mbo. Op de Woldborg kunnen de leerlingen terecht voor alle leerwegen. Na het tweede jaar gaan de leerlingen voor de praktijklessen naar de Nijeborg in Leek. Zij worden met onze bus naar de Nijeborg in Leek gebracht en gehaald.
 

Van leerwegkeuze naar profielkeuze

Nadat de leerlingen aan het eind van het tweede leerjaar een definitieve leerweg keuze hebben gemaakt, kiezen zij ook voor één van de vijf profielen die op rsg de Borgen worden aangeboden. In leerjaar 2 hebben de leerlingen al met deze vijf profielen kennis gemaakt. Hun keuze hangt samen met de oriëntatie op een vervolgopleiding en een mogelijk beroep. Binnen het vmbo bestaan de volgende tien profielen: Economie & Ondernemen, Horeca, Bakkerij en Recreatie, Zorg & Welzijn, Dienstverlening & Producten, Groen, Bouwen, Wonen & Interieur, Produceren, Installeren & Energie, Mobiliteit & Transport, Media, Vormgeving & ICT, Maritiem & Techniek. Elk profiel heeft een vast programma en vakkenpakket. De programma’s bieden aansluiting op opleidingen in het MBO.

De Woldborg biedt:

Havo

Het Havo, staat voor Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs, en is een opleiding die vijf jaar duurt. Met een havodiploma kun je starten met een hbo-diploma of instromen in klas 5 van het atheneum.
Dus ben jij een leerling met een Havo advies? Dan kun het het Havo de eerste twee jaar op de Woldborg volgen. Vanaf het derde jaar ga je dan naar de Lindenborg. Op de Woldborg word je goed voorbereid op de doorstroom naar klas 3. Het Havo onderwijs is op de Woldborg in nauwe samenwerking met de Lindenborg vormgegeven. Je volgt dus als Havo leerling het complete onderwijsaanbod van het Havo.

Atheneum

Het Atheneum is een zesjarige opleiding en wordt ook wel VWO genoemd (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs). Met een Atheneum diploma kun je verder studeren aan de universiteit of op het HBO (Hoger Beroeps Onderwijs).

Je kunt op de Woldborg de eerste twee jaren van het atheneum volgen. Je zit dan in de combinatieklas met de Havo leerlingen. Net als met het Havo is ook het atheneum in nauwe samenwerking met de Lindenborg. Na de onderbouw, die twee jaar duurt, vervolg je deze opleiding verder op de Lindenborg in Leek. Op de Lindenborg zal je dan je diploma behalen. 

Pilotprogramma nieuwe leerweg op de Woldborg

In 2024 worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Alle leerlingen in deze nieuwe leerweg volgen dan, naast avo-vakken, een praktijkgericht programma. De komende jaren wordt de invoering van de nieuwe leerweg voorbereid en wordt er een naam voor deze leerweg gekozen. Met ingang van schooljaar 2021-2022 starten de Woldborg Grootegast en Nijeborg in Leek elk met een praktijkprogramma. Op de Woldborg in Grootegast wordt Zorg en Welzijn opgestart, op de Nijeborg in Leek wordt begonnen met Informatietechnologie. Dat betekent dat de leerlingen in het derde leerjaar kunnen beginnen met deze nieuwe leerweg. De pilot duurt in ieder geval tot het eind van schooljaar 2023-2024. De verwachting is dat na afloop van deze pilot alle VMBO-scholen die nu TL aanbieden de nieuwe leerweg gaan aanbieden. TL stopt daarna te bestaan.