Tegemoetkoming schoolkosten

Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds

De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt tegemoetkomingen in de schoolkosten en/of de direct daarmee samenhangende reiskosten aan inwoners van de provincie Groningen met een gezinsinkomen dat iets boven het bijstandsniveau ligt. Of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u navragen bij het secretariaat van de stichting, telefoonnummer (050) 316 43 21 of via www.studiefondsgroningen.nl. Meer informatie vindt u op de portal.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiĆ«le middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. De stichting biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten/middelen voor kinderen op het gebied van onderwijs (rekenmachine, schriften, rugzak), sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Stichting Leergeld verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, indien aanwezig, en helpt bij het invullen van de benodigde formulieren.  Stichting Leergeld is een landelijke stichting en actief in de gemeente Noordenveld en Westerkwartier. Kijk voor meer info op deze website.