De Woldborg is een kleinschalige school, het voelt als thuiskomen. Het is een veilige omgeving, er is veel aandacht en begeleiding en het vóélt niet alleen dichtbij… het ís ook echt dichtbij. Er heerst een actieve, toegankelijke sfeer en we streven naar de gemoedelijkheid van thuis, want wanneer je je thuis voelt op school – is het leren ook veel leuker. Op onze school kan uw kind vragen stellen en hulp krijgen, want iedere leerling heeft een eigen coach. Iedere schooldag start de coach samen met de leerling en hij of zij is er voor uw kind als er vragen of onduidelijkheden zijn.

Ieder mens heeft zijn of haar eigen pad te bewandelen. Daarom werken wij op maat en is ons onderwijs gericht op dat wat leerlingen in deze levensfase tegenkomen. Om onze manier van werken helder in beeld te brengen, werken we vanuit het begrip ‘Wijs’. Dat begrip hebben we in 3 pijlers opgedeeld. We zijn ervan overtuigd dat we daarmee onze leerlingen de juiste kansen kunnen bieden.

  • De 1e pijler: Eigenwijs

    We werken niet vanuit vakken maar vanuit thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen. Alle vakken blijven herkenbaar maar worden samengevoegd in thema’s, waardoor de inhoudelijke kennis op een andere manier bij kinderen binnenkomt. Wij geloven in die manier van werken en houden daarmee ook rekening met het puberbrein.

  • De 2e pijler: Stapsgewijs

    Iedere leerling leert bij ons zijn of haar talent te ontwikkelen. We leveren zoveel mogelijk maatwerk om leerlingen te kunnen laten kiezen voor het volgen van extra vakken of vakken op een hoger niveau. Daarmee werken ze aan dát wat bij hun past en verrijken- en verbreden ze hun portfolio.

  • De 3e pijler: Wereldwijs

    We gaan er - samen met de leerlingen - op uit voor excursies, we nodigen gastdocenten uit, de leerlingen kunnen stagelopen en we werken samen met het primaire onderwijs; het beroepsonderwijs; bedrijven en overige organisaties. We halen daarmee de wereld de school in en de school de wereld in. Maken en meemaken, daar gaat het om!

Wees wie je bent, word wat jij wilt

Wij zijn de Woldborg. De school voor vmbo in Grootegast, waar onze leerlingen ook kunnen starten met het havo en atheneum tot en met het derde leerjaar. Goed onderwijs dicht bij huis, met betrokken docenten die oog hebben voor hun leerlingen. Wij helpen uw zoon of dochter een goede keuze te maken voor vervolgonderwijs, bijvoorbeeld door alvast ervaring op te doen bij bedrijven in de regio.

Nieuwsberichten

Ervaringen