Talent- en ondersteuningsuren

Talent- en ondersteuningsuren Woldborg schooljaar 2023-2024

 In onderstaand overzicht staat weergegeven welk aanbod wij bieden. Op de Woldborg kijken wij naar de onderwijsbehoefte van elke individuele leerling en stemmen daar maatwerk op af door middel van extra ondersteuning.

Welke leerlingen kunnen extra ondersteuning krijgen?
In principe kan iedere leerling, in overleg met de ouder, extra ondersteuning krijgen. Tijdens dit gesprek wordt bekeken voor welk vak extra ondersteuning wenselijk is.
Na een periode wordt tezamen met de docent, leerling, coach en ouder bekeken of het gewenste doel is behaald en of voortzetting doorgaat of kan stoppen.

Aanbod ondersteuningsuren Woldborg
Iedere maandag en donderdag het 9e lesuur worden onderstaande ondersteuningsuren gegeven:
dyslexie, leren-leren, wiskunde, Engels, Duits en nask.
Elke lesdag is het mogelijk om te leren plannen & organiseren, agendagebruik en huiswerkuur.
Afhankelijk van de ondersteuningsvraag is ook andere inzet mogelijk.

Welke leerlingen krijgen talentuur?
Leerlingen uit de onderbouw maken een keuze naar welk talentuur zij gaan, waarvoor zij zich dan inschrijven. Deze talenturen worden over meerdere periodes gegeven. Tijdens deze talenturen gaat de docent dieper in op de materie waardoor de leerling wordt uitgedaagd om op een hoger niveau te werken.

Talent- en ondersteuningsuren