Atheneum

Het Atheneum is een opleiding die zes jaar duurt. 

De eerste twee jaar van het Atheneum kun je op de Woldborg volgen. Daarna ga je naar de Lindenborg in Leek. Daar maak je de opleiding af en doe je examen.

De samenwerking met de Lindenborg is er op gericht om de leerlingen met een Atheneum niveau makkelijker te laten doorstromen naar het Atheneum in leerjaar 4.